สัญญาณเรียกขาน
E24JPA เมื่อวันที่ 16/2/2558
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 13  (ระนอง)
7/14 ถ.กำลังทรัพย์ อ.เมือง จ.ระนอง 85000   email : mtr_rn@nbtc.go.th    โทร : 0-7782-1444 โทรสาร 0-7782-1444